Tor saneczkowy

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 

 

Atrakcyjna zabawa w pięknym otoczeniu.Tor saneczkowy ma 200m długości, jest szeroki i oświetlony.Zjazd dostarcza niesamowitych wrażeń i zabawy zarówno dla dzieci jak i rodziców.Osoby korzystające z toru saneczkowego mogą korzystać z naszych sanek i ślizgów. Wypożyczenie sprzętu jest wliczone w cenę biletu saneczkarza.

Oferujemy także sanki i ślizgi na sprzedaż w preferencyjnych cenach.

Slider

* KAUCJA ZWROTNA POBIERANA W PRZYPADKU OPUSZCZANIA TORU SANECZKOWEGO (np. do WC, baru itp.)

  • Dzieci do lat 16 muszą posiadać obowiązkowo kaski (możliwość wypożyczenia kasków – 3,00 zł/1h)
  • Dzieci do lat 10 wyłącznie w towarzystwie opiekuna,
  • Dzieci i Młodzież w wieku 11-16 lat za zgodą opiekuna.

 

 

Regulamin toru saneczkowego:

1. Regulamin określa zasady korzystania z toru saneczkowego.

2. Tor saneczkowy zwany dalej obiektem jest obiektem użyteczności publicznej.

3. Użytkownik korzysta z toru na własną odpowiedzialność.

4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

5. Zarządzający obiektem ustala czas funkcjonowania (udostępniania) obiektu.

6. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do utrzymania obiektu upoważnione są wyłącznie osoby wyznaczone przez zarządzającego.

7. Użytkownicy korzystają z toru na własne ryzyko.

8. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Zabrania się prowadzenia sanek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

9. Podchodzenie na start toru saneczkowego wyłącznie ścieżką po prawej bądź lewej stronie.

10. W przypadku konieczności wejścia opiekuna na tor zjazdowy należy zachować szczególną ostrożność.

11. Po zatrzymaniu się należy jak najszybciej, bezpiecznie opuścić tor saneczkowy.

12. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej prędkości jazdy tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

13. Winę za kolizję ponosi:

a) W przypadku kolizji osoby jadącej na sankach z pieszym winę zawsze ponosi pieszy,

b) W przypadku kolizji dwóch osób jadących na sankach winę ponosi osoba lub jej opiekun, który wjechał w osobę znajdującą się z przodu.

14. Górka kończąca tor saneczkowy przeznaczona jest wyłącznie do hamowania. Należy ją opuścić zaraz po wyhamowaniu. Zabrania się w tym miejscu wszelkiej innej zabawy.

15. Osoba obsługująca obiekt jest upoważniona do odmowy wstępu i wezwania do opuszczenia obiektu przez korzystającego z obiektu w przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

16. Korzystający z urządzeń i ze sprzętu na terenie obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu.

17. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu.

18. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej obiekt lub zarządzającemu obiektem.

19. Należy wykonywać zalecenia obsługi toru. Obsługa ma prawo zabronić korzystania z obiektu osobom nietrzeźwym, nie przestrzegającym zasad bezpieczeństwa lub nie stosujących się do jej zaleceń.

20. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu korzystania z toru saneczkowego.

21. W pozostałych sprawach nie ujętych w regulaminie toru saneczkowego, decyduje zarządzający obiektem, który  bez podania przyczyny jest upoważniony do wezwania do opuszczenia toru saneczkowego.

Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie toru saneczkowego bezwzględnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.