Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego

RODZAJ SPRZĘTU 1 GODZ. NASTĘPNA GODZINA CAŁY DZIEŃ
NARTY KOMPLET 15,00 10,00 45,00
DESKA KOMPLET 15,00 10,00 45,00
SAME NARTY
SAMA DESKA
8,00 7,00 40,00
SAME BUTY 6,00 5,00 30,00
KASK 5,00 4,00

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 2. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 3. Wypożyczalnia może według własnego uznania wybrać formę zabezpieczenia.
 4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 6. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 7. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 8. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 9. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzęt jest doba kończąca się o godzinie 19:00 (nie dotyczy wypożyczeń na godziny). Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 10. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dna wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym termie Klient, który wpłącił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (Zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub koszt naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się do uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 13. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 14. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy na niewykorzystany czas.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 16. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym, Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.