Śnieżny Zamek

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 

Jest to magiczne miejsce, jak z baśni.

Zamek w całości zbudowany jest ze śniegu. Jego baszty wznoszą się na wysokość 16 metrów.

Śnieżny Zamek to miejsce pełne komnat, tajemnych przejść, tuneli, którymi można dotrzeć na basztę czy taras z których rozciąga się piękny widok, na przykład na Wielką Krokiew, Giewont oraz całą naszą Śnieżną Krainę.

 

Regulamin Śnieżny Zamek – Park Odskocznia Sp. z o.o.

 

 1. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem.
 2. Lodowy Zamek otwarty jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00.
 3. Sprzedaż biletów do godziny 19:00.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Śnieżnego Zamku wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
 6. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 dzieci.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Śnieżnego Zamku osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
 8. Ze względu na charakter imprezy – plenerowa, należy być ubranym odpowiednio do pogody i charakteru terenu.

 

Na terenie Śnieżnego  Zamku obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, wchodzenia na mur i ściany w niedozwolonym miejscu. Osoby nie stosujące się do zaleceń będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu  Śnieżnego Labiryntu.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Przebywania poza godzinami otwarcia.
 4. Niszczenia ścian ze śniegu.
 5. Zaśmiecania terenu.
 6. Wstępu w obuwiu na wysokim obcasie i w butach narciarskich.
 7. Spożywania napojów alkoholowych.
 8. Wchodzenia na teren Śnieżnego Zamku będąc pod wpływem alkoholu lub  innych środków odurzających.

 

Bezpieczeństwo zwiedzających: 

 1. Ze względu na charakter imprezy, Śnieżnego Zamku, zbudowanego wyłącznie ze śniegu i lodu, jest ślisko. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Śnieżnego  Zamku ostrożnie i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza wyznaczone ścieżki, tym samym wspinać się na ściany i mury.
 3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników Śnieżnego Zamku.
 4. Dzieci przebywają w Śnieżnym Zamku pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie Śnieżnego  Zamku odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.